Jesteś tutaj

Okna dachowe. Kryteria doboru okien dachowych i wskazówki montażowe

Obrazek do nagłowka: 

Okna dachowe to najprostszy i najskuteczniejszy sposób na doświetlenie poddasza. Aby jednak okna dachowe spełniały swoje funkcje, muszą być właściwie dobrane i rozplanowane. Równie ważny jest montaż okna dachowego.

Okna dachowe a lukarny
Stojąc przed koniecznością wyboru jednej z możliwości zapewnienia doświetlenia i przewietrzania poddasza, najczęściej bierzemy pod uwagę dwa rozwiązania. Pierwszym rozwiązaniem jest budowa lukarn, drugim zaś, drugim montaż okien dachowych.

Lukarny
Lukarny, nazywane również „jaskółkami”, wykonywane są w technologii szkieletów drewnianych lub w postaci ścianek murowanych. Budowa lukarny wiąże się z zakupem odpowiednich materiałów i wykonaniem specjalistycznych prac. Wybór lukarny przy adaptacji poddasza wiąże się z koniecznością udziału konstruktora, który musi wykonać projekt przebudowy. Projektant musi uwzględnić zmianę warunków pracy konstrukcji, np. zwiększenie obciążeń przez dodanie materiałów, z których wzniesiona ma być lukarna, zmianę konstrukcji dachu uwzględniającą zmianę rozstawu krokwi, lub zastosowanie wymianów. Konieczne jest również zgłoszenie zamiaru budowania lukarny i złożenie projektu w jednostce zajmującej się nadzorem budowlanym celem uzyskania pozwolenia na przebudowę. Po wzniesieniu konstrukcji ścianki lukarny musimy ocieplić i wykończyć odpowiednimi materiałami zarówno od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Zapewnienie szczelności na wody opadowe wiąże się z kolei wykonaniem obróbek blacharskich wokół lukarny. Czynności te muszą być wykonane przez wykwalifikowanych pracowników, którzy są zaopatrzeni w niezbędne, specjalistyczne narzędzia.

Montaż okna dachowego

Montaż okna dachowego poza wycięciem łat nie wiąże się najczęściej z koniecznością ingerencji w konstrukcję dachu, gdyż odpowiedni dobór szerokości okna pozwala na jego prosty montaż. Montaż okna dachowego nie wymaga również budowania dodatkowych ścianek, a co za tym idzie, stosowania dodatkowych materiałów, które podnoszą ciężar i koszt konstrukcji. Do okien dachowych oferowane są specjalne kołnierze uszczelniające, czyli kompletne oblachowanie zewnętrzne umożliwiające połączenie okna z dowolnym rodzajem pokrycia dachowego. W opakowaniu znajduje się też dokładna instrukcja montażu pozwalająca przy użyciu prostych narzędzi zamontować okno osobom nie będącym specjalistami.
Umieszczenie okna w płaszczyźnie dachu zwiększa kąt padania światła, a co za tym idzie poprawia doświetlenie pomieszczenia. Badania dowiodły, że w zależności od kąta nachylenia dachu przez okno dachowe wpada nawet do 50% światła więcej, niż przez okno pionowe o tych samych rozmiarach.

Reasumując, okno połaciowe w stosunku do lukarny jest rozwiązaniem znacznie korzystniejszym z uwagi na to, że:

  • wymaga mniejszego zużycia materiałów, jest lżejsze i tańsze o 60-70%;
  • montaż okna dachowego jest szybki, prosty (trwa 2-4 godz.) i nie wymaga stosowania skomplikowanych narzędzi;
  • znacznie zwiększa doświetlenie, nawet o 50%;
  • zastosowanie okna dachowego powoduje zmniejszenie strat ciepła w stosunku do lukarny o dużej powierzchni ścian zewnętrznych.

Znacznie łatwiej zapewnić szczelność na wody opadowe przez stosowanie standardowych kołnierzy uszczelniających okna dachowe niż za pomocą skomplikowanych okuć blacharskich przy lukarnie. Okno połaciowe służy do doświetlenia pomieszczenia i powinno być usytuowane optymalnie dla użytkowników. Powoduje to, że niekiedy są one montowane w zespoleniach i w miejscach, w których wybudowanie lukarny byłoby niemożliwe.

Okna połaciowe - jak dobierać

Okna dachowe FAKRO można stosować zarówno w budynkach nowo wznoszonych, jak i przy adaptacji strychów w budynkach już istniejących. Dobierając okna dachowe, musimy wziąć pod uwagę kilka czynników mających istotny wpływ na późniejsze zadowolenie użytkownika oraz na funkcjonalność wybranych rozwiązań. Dynamiczny rozwój branży okien dachowych spowodował, że klient ma dzisiaj do dyspozycji bogatą ofertę produktów o różnych konstrukcjach, wykonanych z różnych materiałów, o różnym standardzie wyposażenia, z kilkoma systemami otwierania. Przy wyborze okien dachowych nie wystarczy już kierować się tylko doświetleniem pomieszczenia, chociaż jest to oczywiście jedno z głównych zadań, jakie spełniają okna.
Okna dachowe dobierane są w zależności od:

1. Przeznaczenia i wielkości pomieszczenia

Dobór okien dachowych rozpoczynamy od wyliczenia potrzebnej ilości i rozmiarów okien. Aby się tego dowiedzieć musimy znać wielkość i przeznaczenie pomieszczenia.
Wg polskich przepisów budowlanych ilość potrzebnego światła wyraża stosunek powierzchni okna w świetle ościeżnicy do powierzchni podłogi w pomieszczeniu. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek ten powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innych pomieszczeniach, w których wymagane jest światło dzienne ze względów na przeznaczenie co najmniej 1:12 (Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dn. 12 IV 2002r. §57, pkt.2 z późniejszymi zmianami). Ze względu na to, że polskie przepisy nie wyodrębniają doświetlenia oknami dachowymi, należy stosować się do obowiązujących przepisów.

Przykład obliczenia potrzebnej ilości okien dachowych do oświetlenia światłem dziennym pokoju o powierzchni 20 m²:
1  =  8 
?  =  20        (20 x 1) : 8 = 2,5
Oznacza to, że do oświetlenia pokoju o powierzchni 20 m²  trzeba zastosować okna o powierzchni 2,5 m² liczonej w świetle ościeżnic. Powierzchnię taką uzyskamy, stosując:
4 okna o wymiarach 78 x 118 cm,
lub 3 okna o wymiarach 78 x 140 cm,
lub 2 okna o wymiarach 114 x 118 cm.
Ze względu na rozprowadzenie światła w pomieszczeniu najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie 4 okien 78x118 cm w układzie 2x2, po dwóch stronach pokoju.

W zależności od przeznaczenia pomieszczenia możemy wybrać materiały, z jakich wykonane są okna. Mamy do dyspozycji okna aluminiowo – drewniane (wykonane z drewna, osłonięte z zewnątrz profilami aluminiowymi) lub aluminiowo-tworzywowe (wykonane z profilu PVC wzmocnione wewnątrz rdzeniami stalowymi, osłonięte z zewnątrz profilami aluminiowymi). Okna drewniane mogą być stosowane we wszystkich pomieszczeniach, nie mniej jednak w swojej ofercie FAKRO posiada okna tworzywowe przystosowane do pomieszczeń, w których przez dłuższy czas utrzymuje się wilgotne powietrze (kuchnie, łazienki). Do takich pomieszczeń przeznaczone jest również jedno z okien drewnianych malowane ekologicznym  lakierem poliuretanowym w kolorze białym. Okna aluminiowo-tworzywowe mogą być też stosowane we wszystkich innych pomieszczeniach na poddaszu, jeśli np. klient na niższych kondygnacjach ma okna z PVC i chce w całym domu/mieszkaniu zachować ten sam materiał.

2. Kąta nachylenia dachu

Kryterium to jest istotne dla uzyskania prawidłowego doświetlenia pomieszczenia oraz wygody obsługi i użytkowania okien dachowych. Im kąt nachylenia dachu jest mniejszy, tym wysokości okna powinna być większa.

Montaż okna dachowego - ważna wysokość

Bardzo ważną kwestią jest wysokość, na jakiej będą montowane okna dachowe. Przepisy i instrukcje „wskazują” miejsce zamontowania okna dachowego na odpowiedniej wysokości od podłogi, tak aby optymalnie spełniało swoje funkcje.
W budynkach o kondygnacjach położonych poniżej 25 m nad terenem odległość dolnej krawędzi okna otwieranego od podłogi powinna wynosić co najmniej 85 cm. Natomiast na kondygnacjach powyżej 25 m odległość ta powinna wynosić nie mniej niż 110 cm (zgodnie z rozp. Ministerstwa Infrastruktury Dz. U. nr 75 poz. 690).
Należy podkreślić, że im wyżej od podłogi będzie zamontowane okno, tym lepsze będzie doświetlenie pomieszczenia. Zgodnie z normą DIN 5034-1 punkt 4.2.2a „górna krawędź przeźroczystej powierzchni okna (lub okien) powinna znajdować się co najmniej 220 cm nad podłogą”.
Kolejną ważną kwestią jest wysokość montażu okien dachowych z nawiewnikami. Zgodnie z instrukcją Instytutu Techniki Budowlanej nr 343/96 „...nawiewniki należy instalować na wysokości nie niższej niż 200 cm nad poziomem podłogi, licząc od dolnej krawędzi nawiewnika”. W oknach FAKRO nawiewnik umieszczony jest w górnej części ościeżnicy.
Aby okno połaciowe było zamontowane zgodnie z przepisami, górna krawędź okna powinna znajdować się na wysokości 220 cm. Zalecany montaż okien FAKRO (dolna krawędź okna) na poziomie 110-140 cm od podłogi spełnia wymagania stawiane przez przepisy oraz zapewnia bardzo dobre doświetlenie i gwarantuje kontakt wzrokowy z otoczeniem. Zastosowanie dolnej klamki w oknach FAKRO pozwala na komfortową obsługę prawidłowo zamontowanych okien. Montaż okien na tej wysokości umożliwia również umieszczenie standardowego grzejnika pod oknem oraz prawidłowe wykonanie szpalet, dzięki czemu zapewniona jest prawidłowa cyrkulacja powietrza w całej wnęce okiennej, która skutecznie ogranicza ryzyko wystąpienia kondensacji na oknie dachowym.

Reguła 1. Lepsze efekty oświetlenia uzyskamy, stosując kilka okien umieszczonych w różnych punktach dachu, niż okna zgrupowane w jednym miejscu.

REGUŁA 2. Im wyżej od podłogi będzie zamontowane okno, tym lepsze i bardziej równomierne będzie doświetlenie pomieszczenia.

Zgodnie z normą DIN 5034-1 punkt 4.2.2a „górna krawędź przeźroczystej powierzchni okna (lub okien) powinna znajdować się co najmniej 220 cm nad podłogą. Zgodnie z norma holenderską NIEMAN podstawą do obliczeń dla okien dachowych jest efektywne przeszklenie powyżej linii 120 cm od podłogi. Tylko przeszklenie powyżej tej granicy może być brane pod uwagę w obliczeniach jako efektywne.

REGUŁA 3. Wysokie okna dachowe zapewniają równomierny rozkład światła w pomieszczeniu oraz gwarantują kontakt wzrokowy z otoczeniem.

Podsumowanie

Okna dachowe doświetlają poddasze nawet o 50% skuteczniej niż okna pionowe. Montaż okien dachowych przebiega szybko i nie wymaga ingerencji w konstrukcję dachu. Okna połaciowe wpisują się w każdy rodzaj pokrycia dachowego, zapewniając idealną szczelność dachu. Powinny być jednak odpowiednio dobrane i rozmieszczone. Należy tu wziąć pod uwagę wielkość i rodzaj pomieszczenia, a także kąt nachylenia dachu. Właściwe użytkowanie okna zapewnia jego montaż na odpowiedniej wysokości.

 

 

 

 

Zdjęcia: 
Artykuły o podobnej tematyce

Znajdź szkolenie

Sprawdź, czy w obecnej chwili są prowadzone szkolenia i zapisz się.

Znajdź wykonawcę

Budujesz się? Chcesz zrobić remont? Szukasz wykonawcy? Tutaj go znajdziesz.

Promocje

Sprawdź, jakie mamy obecnie promocje i konkursy.