Jesteś tutaj

KNX adresowanie urządzeń

Obrazek do nagłowka: 
KNX

1. System KNX jest pierwszym na świecie otwartym standardem zarządzania i kontroli urządzeń automatyki budynkowej. Poniższy artykuł będzie opisywał mechanizm adresowania urządzeń znajdujących się w sieci KNX. Wszystkie rodzaje sieci komputerowych mają zdefiniowany rodzaj adresowania poszczególnych urządzeń w celu możliwości komunikacji się wewnątrz sieci.

 

2. Topologia sieci w systemie KNX oparta jest o strukturę drzewa bez domkniętych pętli. Podstawowe zasady budowania sieci zostaną opisane poniżej dla najpopularniejszego medium transmisji – pary skręconej. Najmniejszym elementem instalacji KNX jest linia podstawowa, do której przyłączane są równolegle urządzenia magistralne. Maksymalna ilość urządzeń znajdujących się na linii podstawowej wynosi 64, a przy uwzględnieniu podłączonego wzmacniacza liniowego można zwiększyć ten zakres do liczby 256. Każda linia zawierać musi zasilacz napięcia stałego 24 V DC. W razie wystąpienia urządzeń, których pobór mocy wynosi więcej niż 200 mW, konieczne jest podłączenie dodatkowego zasilacza podłączanego równolegle. Ze względów na możliwość wystąpienia spadków napięć występuje kilka podstawowych ograniczeń:
- maksymalna długość przewodów w linii wynosi 1000 m.
- maksymalna długość między dwoma elementami komunikującymi się ze sobą wynosi 700 m.
- maksymalna odległość pomiędzy zasilaczem i najdalszym elementem magistralnym wynosi 350 m.

Poszczególne linie podstawowe mogą być połączone ze sobą z wykorzystaniem linii głównej. Jedna linia główna może zawierać do 15 linii podstawowych, tworząc tzw. obszar. Najwyższym poziomem linii jest linia szkieletowa, która może łączyć maksymalnie 15 linii głównych i zostanie stworzona tzw. domena. Elementy łączące poszczególne części systemu nazywamy sprzęgłami (ang. coupler).

Poziom 1 – linia podstawowa (maksymalnie 64 elementy, istnieje możliwość rozbudowy linii o trzy segmenty liniowe, zwiększając liczbę urządzeń do liczby 256)
Poziom 2 – linia główna (grupuje do 15 linii danego obszaru)
Poziom 3 – linia szkieletowa (grupuje do 15 obszarów)

Maksymalna ilość urządzeń bez stosowania wzmacniaczy liniowych i tworzenia dodatkowych segmentów na linii podstawowej:
64 (elementy/linia) x 15 (linii/obszar) x 15 (obszarów/instalacja) = 14,400 (elementów/instalacja)

Maksymalna ilość urządzeń z zastosowanymi wzmacniaczami liniowymi:
256 (elementów/linia) x 15 (linii/obszar) x 15 (obszarów/instalacja) = 57,600 (elementów/instalacja)

topologia knx

Urządzenia najczęściej komunikują się w obrębie jednej linii podstawowej, a sprzęgła liniowe zapobiegają rozprzestrzenianiu się komunikatów po całej sieci sterowania. Jeśli dany komunikat jest adresowany do urządzenia, które znajduje się w innej linii podstawowej, jest on przepuszczany i wzmacniany przez sprzęgło liniowe własnej linii, a następnie wzmacniany przez sprzęgło linii adresata. W sprzęgłach zapisywane są odpowiednie tablice filtracyjne, dzięki którym możliwa jest komunikacja między poszczególnymi liniami w sieci.

 

3. Adresowanie w sieciach KNX opiera się na działaniu dwóch adresów: fizycznego i grupowego (logicznego). Pierwszy rodzaj adresu służy do poszczególnego zidentyfikowania urządzenia w całej sieci, a drugi pozwala na funkcjonalne połączenie większej ilości adresatów w celu realizacji określonych zadań.

Adres fizyczny charakteryzuje się niepowtarzalnością i otrzymywany jest przez urządzenie w trakcie projektowania i konfiguracji sieci. Każde urządzenie musi posiadać ten numer, by funkcjonować prawidłowo w sieci. Nie jest to fabrycznie ustawiony numer, tak więc może być zmieniany przez projektanta sieci. Adres fizyczny składa się z trzech członów zawierających numer obszaru, linii oraz urządzenia. Przykładowo:

adres fizyczny

Urządzenia z numerem obszarowym lub liniowym o wartości „0” to elementy umieszczone odpowiednio na linii obszarowej i głównej.
Idea adresu grupowego wiąże się z możliwością wzajemnego skojarzenia urządzeń współpracujących ze sobą. Zapisywane są w postaci dwu lub trójczłonowej. Przykładowo:

adres grupowy

Artykuły o podobnej tematyce
GRUPA FAKRO Firmą Rodzinną Roku 2016
Czujniki stosowane w automatyce budynkowej cz.1
Materiały budowlane od 1 lipca 2013 wszystkie ze znakiem CE
Podstawowe zasady tworzenia sieci Z-Wave

Znajdź szkolenie

Sprawdź, czy w obecnej chwili są prowadzone szkolenia i zapisz się.

Znajdź wykonawcę

Budujesz się? Chcesz zrobić remont? Szukasz wykonawcy? Tutaj go znajdziesz.

Promocje

Sprawdź, jakie mamy obecnie promocje i konkursy.