Jesteś tutaj

Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych?

Obrazek do nagłowka: 

Czym jest kondensacja pary wodnej i jakie są przyczyny jej powstawania?

Kondensacja jest to zjawisko polegające na skraplaniu się pary wodnej na powierzchni przegrody, której temperatura jest równa bądź niższa od temperatury punktu rosy dla powietrza znajdującego się przy przegrodzie.

Temperatura punktu rosy – jest to temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu staje się nasycona (przy składzie powietrza i ciśnienia w danej chwili) a poniżej tej temperatury staje się przesycona i skrapla się lub od razu resublimuje.

Wilgoć w powietrzu to zjawisko naturalne. Źródeł wilgoci w mieszkaniu jest wiele. Dostaje się ona do pomieszczenia wraz z powietrzem zewnętrznym, generowana jest podczas codziennych czynności wykonywanych przez domowników np. podczas prania, kąpieli, gotowania.

Problem zaczyna się jednak, gdy np. w wyniku niepoprawnie działającej wentylacji nie jest zapewniona stała i sprawna wymiana powietrza, co może doprowadzić do nadmiernego stężenia wilgoci w powietrzu. Wówczas gdy ciepłe, nasycone wilgocią powietrze styka się z zimnymi powierzchniami, przegrodami, których temperatura zbliżona jest do temperatury punktu rosy dla tego powietrza, następuje skroplenie pary wodnej. Ponieważ jak wcześniej zostało wspomniane, najzimniejsze miejsca to części brzegowe szyby to właśnie w nich najszybciej pojawią się skropliny pary wodnej. Przedłużające się mrozy mogą obniżyć temperaturę szyby poniżej zera i wówczas dochodzi do zamarzania kondensatu.

Zjawisko to nie świadczy o wadzie ani szyby ani okna i może pojawić się, gdy wilgotność względna w pomieszczeniu przekracza 60% przy różnicy temperatur pomiędzy środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym, równej lub większej niż 20°C.

Niekorzystne skutki nadmiernej wilgotności

Wykraplanie się pary wodnej następuje w różnych miejscach pomieszczeń o nadmiernej wilgotności i może być powodem szeregu uszkodzeń budynku:

Już na pierwszy rzut oka możemy zaobserwować:

- zawilgocenie i odbarwienie elementów okien,

- zacinanie się i nie domykanie się drewnianych drzwi i drzwiczek mebli,

- łuszczenie się farby i odklejanie tapet,

- żółte i czarne zacieki na ścianach – zwłaszcza w rogach i za meblami,

- zapach stęchlizny wyczuwalny w momencie wejścia do pomieszczenia.

Nadmierna wilgotność sprzyja wystąpieniu dużej ilości zarodników grzybów i pleśni powodujących degradację budynku i szkodzących zdrowiu mieszkańców.

Wilgotny klimat panujący w pomieszczeniach nie sprzyja dobremu samopoczuciu mieszkańców i jest przyczyną wielu chorób.

Jak ograniczyć występowanie kondensacji na oknach dachowych?

Zapewnienie prawidłowej wentylacji

Najważniejsza dla ograniczenia kondensacji jest prawidłowo działająca wentylacja. Aby zapewnić sprawne usuwanie zanieczyszczonego powietrza z pomieszczenia, musi być zapewniony stały dopływ powietrza świeżego, poprzez rozszczelnianie okien lub otwarcie nawiewników.

Kondensację na szybie ograniczyć można również przez prawidłową instalację grzejników (bezpośrednio pod oknem), jak również wykonanie szpalety pod oknem w pionie. Jeśli chcemy pod oknem umieścić parapet, należy pamiętać o pozostawieniu szczeliny między parapetem a ścianą.

Stosowanie superenergooszczędnych pakietów szybowych

Okna posiadające dwu- lub trzykomorowe pakiety szybowe, wyposażone w ciepłe ramki dystansowe i przestrzenią międzyszybową wypełnioną gazem szlachetnym, zapewniają znaczy wzrost termoizolacyjności okna. Im mniejsza wartość parametru Ug, tym dłużej pomimo utrzymujących się mrozów, wewnętrzna szyba będzie ciepła, co znacznie obniża ryzyko wystąpienia kondensacji pary wodnej na obrzeżach wewnętrznej szyby.

Prawidłowy montaż

Nawet montaż najcieplejszych okien nie zapobiegnie niekorzystnym zjawiskom takim jak np.: kondensacja, gdy zaniedbany zostanie odpowiedni montaż okna i elementów wokół niego. Przerwy w izolacji powodują powstawanie mostków cieplnych i wyziębianie obszarów wokół okna jak i jego samego. Z tego względu należy je odpowiednio uszczelnić i ocieplić.

Bardzo ważnym czynnikiem jest również sposób montażu szpalet – dolna powinna być ułożona prostopadle do podłogi a górna równolegle. Takie ułożenie pozwala na optymalną cyrkulację powietrza wokół okna szczególnie, gdy dodatkowo zamontowany jest pod oknem grzejnik. Im lepsze uszczelnienie i docieplenie tym temperatury w poszczególnych punktach okna są wyższe.

Jakie rozwiązania zastosowano w oknach FAKRO, aby ograniczyć występowanie zjawiska kondensacji pary wodnej?

PRAWIDŁOWE DOCIEPLENIE

Zestaw izolacyjny XDP

Zestaw służy do szybkiego wykonania izolacji paroprzepuszczalnej i termicznej wokół okna. Składa się z kołnierza paroprzepuszczalnego oraz materiału termoizolacyjnego z naturalnej wełny owczej. Posiada ona odpowiednią gęstość oraz dużą sprężystość, co pozwala na idealne dopasowanie się do przestrzeni, którą wypełnia.

Zastosowanie zestawu XDP, poprzez prawidłowe ocieplenie i uszczelnienie szczelin powierzchni wokół okna zapobiega powstawaniu mostków termicznych, wydatnie zmniejszając ryzyko wystąpienia kondensacji pary wodnej na wewnętrznej części ościeżnicy.

Kołnierze uszczelniające z dodatkową termoizolacją Thermo

Opatentowane kołnierze uszczelniające z dodatkową termoizolacją Thermo poprzez docieplenie zewnętrznej części ościeżnicy ponad poziomem łat, eliminują zjawisko skraplania się pary wodnej na ościeżnicy, co zwiększa trwałość okna oraz zmniejsza straty ciepła.

„Ciepłe” pakiety szybowe

Im cieplejszy pakiet szybowy, tym ryzyko wystąpienia kondensacji pary wodnej na obrzeżach wewnętrznej szyby znacząco maleje.

Optymalnym rozwiązaniem są więc okna z superenergooszczędnymi pakietami szybowymi U5 lub U6, a dla budownictwa pasywnego U8.

U5 U6 U8

Ug=0,5 W/m²K Ug=0,5 W/m²K Ug=0,3 W/m²K

Ciepła ramka dystansowa TGI

Zimne powietrze schładza zewnętrzną szybę, ale dzięki właściwościom materiału z jakiego wykonana jest ciepła ramka dystansowa TGI stosowana w oknach klasy PROFI i LUX i konstrukcji ramki, zimno dużo wolniej przenika do wnętrza pakietu szybowego i ogranicza zbytnie schłodzenie brzegu wewnętrznej szyby.

Ciepła ramka TGI powoduje zmniejszenie strat ciepła w części brzegowej szyby, a tym samym redukcję występowania zjawiska mostka termicznego i obniżenie współczynnika przenikania ciepła Uw okna a więc poprawę jego właściwości.

PRAWIDŁOWA WENTYLACJA

Nawiewniki stosowane w oknach dachowych FAKRO

Nawiewnik w oknach dachowych zapewnia stały, regulowany dopływ świeżego powietrza przy zamkniętym oknie, dzięki czemu możliwe jest sprawne działanie wentylacji grawitacyjnej na poddaszu.

Nawiewnik przez odpowiednie ukształtowanie kanału przepływu powietrza ma znakomite właściwości filtracyjne i akustyczne, a zamontowany w ościeżnicy okna nie zmniejsza efektywnej powierzchni przeszklenia.

Wymierne korzyści w postaci prawidłowej wentylacji oraz oszczędności energii oferują okna wyposażone w innowacyjne nawiewniki automatyczne V40P.

Automatyczny nawiewnik V40P

gwarantuje stały regulowany napływ świeżego powietrza przy zamkniętym oknie. Nawiewnik umieszczony jest w górnej części ościeżnicy. Przy różnicy ciśnień 10Pa wydajność nawiewnika wynosi do 49m³/h . Dzięki sprężystej przesłonie automatycznie reagującej na podmuchy wiatru, V40P dostarcza optymalną ilość powietrza do pomieszczenia zapewniając zdrowy mikroklimat na poddaszu oraz oszczędność energii cieplnej. Stosowany w oknach FTP-V, FTU-V, FPP-V preSelect, FPU-V preSelect, FYP-V proSky, FDY-V Duet proSky, FGH-V Galeria.

Mikrouchylenie

Konstrukcja klamki w oknach FAKRO umożliwia trzystopniowe ryglowanie, co pozwala na pozostawienie szczelin w celu umożliwienia większego napływu świeżego powietrza do pomieszczenia.

Zasuwka górna

Zapewnia pozostawienie zablokowanego okna w pozycji uchylenia, chroniąc okno przed zamknięciem nawet przy silnych podmuchach wiatru.

Podsumowanie

Aby cieszyć się użytkowaniem okien dachowych przez długie lata FAKRO poleca okna klasy PROFI oraz LUX, przy produkcji których zastosowano rozwiązania wydatnie wpływające na komfort życia w pomieszczeniach na poddaszu. Rozwiązania w postaci nawiewnika V40P, mikrouchylenia, zestawu izolacyjnego XDP, kołnierza Thermo, ciepłej ramki TGI, superenergooszczędnych pakietów szybowych, pozwolą wydatnie obniżyć ryzyko wystąpienia kondensacji pary wodnej nie tylko na oknach dachowych, ale również w całym pomieszczeniu, zapewniając prawidłowy mikroklimat na poddaszu. Okna dachowe FAKRO to jednocześnie wymierne oszczędności energii cieplnej.

 

Artykuły o podobnej tematyce
Przyszłość energetyki? Panele słoneczne wbudowane w drogi
Prawo Budowlane
FTT U8 Thermo - okno z przyszłością
Okno dachowe FTT U8 Thermo

Znajdź szkolenie

Sprawdź, czy w obecnej chwili są prowadzone szkolenia i zapisz się.

Znajdź wykonawcę

Budujesz się? Chcesz zrobić remont? Szukasz wykonawcy? Tutaj go znajdziesz.

Promocje

Sprawdź, jakie mamy obecnie promocje i konkursy.