Jesteś tutaj

Finał centralny XXVIII OWIUB w Warszawie

Obrazek do nagłowka: 

W dniach 16-18 kwietnia odbył się w warszawie XXVIII finał centralny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Organizatorem finału była Politechnika Warszawska.

Przyjęty Program Finału Centralnego został zrealizowany w 100 %. Również na zawody stawili się wszyscy zakwalifikowani uczestnicy – 82 uczniów wraz z 45 opiekunami, po jednym z każdej szkoły reprezentowanej w zawodach centralnych. Uczniowie i opiekunowie w przeddzień zawodów zostali zakwaterowani w sześciu Domach Studenckich Politechniki Warszawskiej oraz w Europejskim Domu Spotkań Młodzieży. Zakwaterowania Komitetowi Głównemu Olimpiady udzielił Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście.

Podczas kwaterowania wszyscy uczestnicy spoza Warszawy otrzymali od organizatorów bilety dobowe upoważniające do nieograniczonej liczby przejazdów środkami komunikacji miejskiej w trakcie trwania Finału Centralnego.

W Dniu 17.04.2015 na Politechnice Warszawskiej uczestnikom udostępniono infrastrukturę Gmachu Głównego oraz Wydziału Inżynierii Lądowej. Uroczystość otwarcia Finału Centralnego i trzy części zawodów miały miejsce w reprezentacyjnej Małej Auli. W imieniu organizatora otwarcia imprezy dokonał Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński. W uroczystości uczestniczył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Olgierd Dziekoński, który przekazał list osobisty Prezydenta Bronisława Komorowskiego skierowany do organizatorów i uczestników.

Gospodarzem spotkania Komitetu Głównego Olimpiady z opiekunami i gośćmi był Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PW, prof. dr hab. inż. Henryk Zobel. Dziekan przedstawił historię Uczelni i Wydziału w kontekście obchodów 100-lecia Odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej. Z jubileuszem 100-lecia zbiegła się 20 rocznica poprzedniego Finału Centralnego w murach Uczelni i z tej okazji gościem specjalnym był ówczesny Przewodniczący Komitetu Głównego OWiUB, dr inż. Wiesław Rudolf. Dyskusja merytoryczna ogniskowała się wokół aktualnej sytuacji szkolnictwa zawodowego powodowanej jego ostatnią reformą. W konkluzji spotkania przez aklamację uznano, że Olimpiada powinna pozostać przy dotychczasowych standardach merytorycznych i realizować swoje cele – które nie straciły na aktualności od czasów jej powołania – nawet jeżeli program Olimpiady uległby rozwidleniu z nową podstawą programową kształcenia w zawodach budowlanych.

W Dniu 18.04.2015 w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych uczestnikom Finału Centralnego zapewniona została obsługa cateringowa (śniadanie, obiad, catering kawowy), a głównym punktem pobytu w szkole była uroczystość zakończenia Finału Centralnego połączona z ogłoszeniem wyników zawodów centralnych i wręczeniem zwycięzcom wyróżnień. W gali finałowej oprócz uczniów, opiekunów, Komitetu Głównego OWiUB i gości uczestniczył chór szkolny i szkolny Teatr na Przyrynku.

Przewodniczący Jury doc. dr inż. Rudolf Maciejończyk przedstawił protokół z prac Zespołu Sprawdzającego. Z upoważnienia Przewodniczącej dr inż. Anna Jankowska Wiceprzewodnicząca Komitetu Głównego OWiUB wręczyła zaświadczenia i dyplomy: uczestnika, finalisty i laureata. Tytuły laureata uzyskało 24 uczestników, a tytuły finalisty 54 uczestników (z uwzględnieniem wyników osiągniętych podczas zawodów okręgowych). Laureaci od miejsca 5 otrzymali nagrody i upominki od firmy PERI. Nagrodę za IV miejsce ufundowało SARP, a za III miejsce Burmistrz Dzielnicy Śródmieście. Nagrody główne (notebook i tablet) za zajęcie I i II miejsc przyznali wspólnie Sponsorzy Generalni OWiUB: Stowarzyszenie Producentów Cementu i prywatna polska firma FAKRO. I miejsce w zawodach zajął przedstawiciel współorganizatora Finału Centralnego – uczeń klasy IV Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych w Warszawie (zdobywca III miejsca w Finale XXVII OWiUB), który nieznacznie (wg dodatkowych kryteriów oceny) przy jednakowej liczbie uzyskanych punktów pokonał zwycięzcę ubiegłorocznej edycji zawodów. III miejsce zajął uczeń klasy III – zdobywca II miejsca w ubiegłorocznych zawodach. Triumfatorzy XXVII Olimpiady zamienili się tylko miejscami na podium podczas XXVIII OWiUB i tym samym potwierdzili swój 2-letni prymat w Olimpiadzie. Laureatom trzech pierwszych miejsc Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ufundował pamiątkowe medale laureata, wykonane w Mennicy Polskiej. Sprawujący Honorowy Patronat nad Finałem Centralnym XXVIII OWiUB Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik ufundował pozłacane medale „Laur 50 najlepszych” uczestnikom zawodów III stopnia (centralnych). Medale Marszałka trafiły w godne ręce, bowiem wśród pierwszej sklasyfikowanej pięćdziesiątki uczestników znaleźli się wszyscy laureaci i 26 uczniów z tytułami finalisty. Statystyczną ciekawostką pozostanie fakt, że podczas XXVIII Finału w Warszawie ostatni przyznany tytuł laureata jest 700 w historii OWiUB. Najlepszą uczestniczką zawodów finałowych okazała się uczennica z Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku zajmując 23 lokatę. Na tą okoliczność została uhonorowana dodatkową nagrodą rzeczową przez firmę IMTECH i Komitet Główny OWiUB.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa ufundował Puchary dla 3 najlepszych w rankingu opiekunów laureatów. Wyróżnieni zostali opiekunowie z: I miejsce – z Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych w Warszawie, II miejsce – z Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, III miejsce – z Państwowych Szkół Budownictwa - Zespołu Szkół w Bytomiu.

W rankingu szkół najlepszą szkołą okazali się gospodarze – Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych w Warszawie. Zdobywcy I miejsca otrzymali Puchar Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Szkoła była reprezentowana w Finale Centralnym aż przez 9 uczestników, z których dwoje zakwalifikowało się do Finału z puli przeznaczonej zgodnie z Regulaminem dla szkoły-gospodarza zawodów, ale nawet po odjęciu punktów rankingowych tych dwóch uczestników, Szkoła nadal plasowałaby się na I miejscu. Komitet Główny Olimpiady dodatkowo wyróżnił dyplomami 7 pierwszych w rankingu szkół (wszystkie z trzycyfrową sumą punktów rankingowych).

W uznaniu 22-letniego pod auspicjami Uczelni wielkiego dorobku Olimpiady Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt wyróżnił członków Komitetu Głównego OWiUB medalem upamiętniającym 100-lecie Odnowienia tradycji POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ (wybitym w Mennicy Śląskiej). Wręczenie medali odbyło się w trakcie Finału Centralnego XXVIII OWiUB.

Branże: 
Zdjęcia: 
Artykuły o podobnej tematyce
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu
Szkolenie w Zespole Szkół Budowlano - Drzewnych w Żywcu
Innowacyjne Warsztaty Biznesowe w firmie FAKRO
FAKRO NA SŁOWACJI - szkolenie w Zespole Szkól Budowlanych w Koszycach

Znajdź szkolenie

Sprawdź, czy w obecnej chwili są prowadzone szkolenia i zapisz się.

Znajdź wykonawcę

Budujesz się? Chcesz zrobić remont? Szukasz wykonawcy? Tutaj go znajdziesz.

Promocje

Sprawdź, jakie mamy obecnie promocje i konkursy.